1/1/0001

THỜI TIẾT

Tỉnh/Thành phố

24.3 °C

Nha Trang

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa quyết định phê duyệt Đề án hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030.

Mục tiêu của Đề án là thúc đẩy đồng bộ, trọng tâm, trọng điểm các hoạt động hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển nhằm huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tri thức, kinh nghiệm và tranh thủ tối đa sự ủng hộ của các nước, các tổ chức quốc tế và các đối tác, góp phần thực hiện thành công các quan điểm, mục tiêu, chủ trương lớn, khâu đột phá và giải pháp chủ yếu được đề ra tại Nghị quyết số 36-NQ/TW

29/06/2020

Họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện đánh giá kết quả thực hiện hoạt động tín dụng trên địa bàn huyện năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Ngày 11/01, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Diên Khánh họp đánh giá kết quả thực hiện hoạt động tín dụng trên địa bàn huyện năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện. Bà Nguyễn Thị Kim Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện chủ trì cuộc họp.

20/02/2020

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 2-1-2019 của Chính phủ về Phòng thủ dân sự.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nội dung đã được xác định trong Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 2/1/2019 của Chính phủ về Phòng thủ dân sự, làm cơ sở để các bộ, ngành, địa phương quán triệt triển khai thực hiện Nghị định kịp thời, hiệu quả...


12/09/2019