1/1/0001

THỜI TIẾT

Tỉnh/Thành phố

24.3 °C

Nha Trang

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

KẾ HOẠCH SỐ 46-KH/ĐU NGÀY 27/4/2020 CỦA ĐẢNG ỦY XÃ DIÊN PHÚ

Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ xã Diên Phú lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Diên Khánh lần thứ XVII, Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

08/05/2020

KẾ HOẠCH SỐ 44-KH/ĐU CỦA ĐẢNG ỦY XÃ DIÊN PHÚ

công tác tư tưởng và tuyên truyền Đại hội đảng bộ xã lần thứ XVII, đại hội đảng bộ huyện lần thứ XVII, đại hội đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

08/05/2020

HƯỚNG DẪN THẢO LUẬN, GÓP Ý DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Theo Kế hoạch số 160 – KH/TU, ngày 14/2/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Tổ chức thảo luận, góp ý các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Website trích phần hướng dẫn góp ý cụ thể vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII để bạn đọc tiện theo dõi, góp ý.

21/04/2020